Poradenstvo

  • mediačné poradenstvo
  • spoločnosť s ručením obmedzeným - poradenské a administratívne služby pre obchodné spoločnosti
  • poradenské a administratívne služby pre živnostníkov a fyzické osoby pri podnikaní
  • poradenstvo a vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov,
  • poradenstvo a vypracovanie podnikateľských plánov,
  • poradenstvo a informácie vo veciach sporov zo zmlúv (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, zmluva o výpožičke, nájomná zmluva, zmluva o úschove, zmluva o preprave osôb/ nákladu, sprostredkovateľská zmluva, zámenná zmluva, inominátne zmluvy)